Контакти

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Каса: 06514/ 2358 вътр. 21, моб. 0887/ 275657

Счетоводство:
06514/ 2358 вътр. 23, моб. 0889/ 733743

Лаборатория:
06514/2358 вътр. 22, моб. 0893551127

Директор производство:
06514/ 2358 вътр. 28, моб. 0887/ 881011

Търговски отдел:
0893551118, 0887 298 824, 0887 392631

Факс:
06514/ 2275

Е-mail:
office@veda-pleven.com