Европроект

/Европроект
Европроект 2018-01-03T08:09:22+00:00

veda-tabelaИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ: ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РА ДОГОВОР: №15/04/2/0/00175 от 05.10.2016 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маргетинг на селскосопански продукти“ ПРОЕКТ: Модернизация на съществуващ сграден фонд за изграждане на нов цех за производство на биологичен ябълков оцет